• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
Співробітництво у сфері реформування сектору безпеки
Опубліковано 27 грудня 2019 року о 17:04

Мета співробітництва Україна – НАТО з реформування сектору безпеки і оборони

 • сприяння  трансформації та розвитку сектору безпеки і оборони України для виконання властивих йому завдань як в інтересах держави, так і в інтересах забезпечення регіональної і глобальної стабільності і безпеки;      
 • сприяння  розвитку Збройних Сил України для реалізації завдань оборони України та участі у міжнародних операціях і навчаннях;
 • досягнення взаємосумісності Збройних Сил України, інших складових сектору оборони та безпеки;
 • використання можливостей оборонно-технічного співробітництва в інтересах розвитку ОВТ Збройних Сил України та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного ОПК на міжнародному ринку.

Основні напрями співробітництва

 1. Політичний (здійснюється Президентом України, МЗС, РНБОУ).
 2. Воєнно-політичний (організується Міноборони, Апаратом РНБОУ та іншими причетними органами державної влади України).
 3. Військовий (ГШ ЗСУ, визначені структури сектору безпеки України).
 4.  Оборонно-технічний (МОУ, суб’єкти державного сектору економіки, які беруть участь в реалізації оборонно-технічної політики).

Механізми співробітництва

Стосовно воєнно-політичного співробітництва:

1. Засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. Відбуваються, як правило, щорічно під головуванням Генсекретаря НАТО з актуального для Альянсу та України порядку денного. 

2. Спільна група Україна–НАТО з питань воєнної реформи (СРГ ВР) – робочий орган Комісії Україна-НАТО (КУН) для підтримання воєнно-політичного діалогу та забезпечення практичного співробітництва України з Альянсом у сфері безпеки і оборони. Останнє засідання відбулося 4 грудня 2015 року в Брюсселі, на якому було підведено підсумки співробітництва в галузі військової реформи за 2015 рік.

Основні зусилля діяльності СРГ ВР зосереджуються на визначенні пріоритетів співробітництва та практичної підтримки з боку Альянсу їх реалізації, забезпеченні підготовки і проведення засідань Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, неформальних консультацій Україна-НАТО за участю міністрів оборони.

Основні напрями діяльності СРГ ВР на 2015 рік:

 • сприяння активізації воєнно-політичного діалогу України з НАТО, у тому числі забезпечення підготовки засідань Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів оборони та діяльності консультативного кризового механізму у рамках Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО;
 • збереження досягнутої у 2014 році динаміки практичної співпраці з НАТО та залучення консультативно-дорадчої та матеріально-технічної допомоги Альянсу та країн-членів НАТО щодо подальшого реформування сектору безпеки і оборони України за рахунок реалізації існуючих практичних проектів, у тому числі завершення проведення Комплексного огляду сектору безпеки і оборони;
 • нарощування бойових спроможностей Збройних Сил України та інших військових формувань для відбиття збройної агресії проти України, у тому числі шляхом забезпечення імплементації нових трастових фондів НАТО.

З метою розширення можливостей консультативно-дорадчої допомоги Україні Альянсом було направлено радників в оборонній сфері

Спільні проекти та заходи, що реалізуються під егідою СРГ ВР:

 • заходи Альянсу на підтримання реформування сектору оборони і безпеки;
 • Програма професійного розвитку цивільного персоналу сектору оборони і безпеки;
 • Мережа партнерства Україна-НАТО з підвищення обізнаності громадянського суспільства;
 • Програма з удосконалення військової освіти;
 • Ініціатива НАТО з розбудови доброчесності та прозорості оборонних інституцій;
 • співробітництво України з НАТО в сфері кібернетичного захисту.

3. Участь у Процесі планування та оцінки сил (ППОС) міжнародної програми “Партнерство заради миру”

Основна мета: адаптація національної системи оборонного планування до норм і процедур, прийнятих в Альянсі; забезпечення її прозорості для інших країн-учасниць ППОС, розвиток військових спроможностей відповідно до спільно погоджених з Альянсом вимог.

ППОС є основним дієвим механізмом оцінки готовності сил до виконання завдань в міжнародних операціях, досягнення взаємосумісності і підвищення бойових можливостей виділених сил і засобів України до участі в міжнародних миротворчих операціях під егідою НАТО, ЄС та ООН. Це найбільший спільний міжнародний проект НАТО, що реалізується на постійній основі і в якому беруть участь структури Міноборони, Збройних Сил, ДСНС, МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мінфіну.

Планування здійснюється за дворічними циклами. Ступінь досягнення цілей партнерства оцінюється щорічно сертифікованими експертами НАТО під час оцінки виконання завдань ІІ розділу “Оборонні та військові питання” Річної національної програми партнерства Україна-НАТО.

4. Впровадження стандартів НАТО у Міністерстві оборони та Збройних Силах України

Система стандартизації НАТО охоплює всі напрями діяльності у сфері оборони: від процедур військового управління до логістики, управління життєвим циклом озброєння та ВТ (визначення технічних вимог, розробка, виробництво, технічне обслуговування, ремонт і модернізація, утилізація). Це – основа для подальшого розвитку спроможностей та досягнення взаємосумісності. Впровадження стандартів НАТО в Україні відбувається відповідно до керівних документів оборонного відомства та Дорожньої карти співробітництва з Агенцією НАТО зі стандартизації.

 Стосовно військового  співробітництва

Військова співпраця з Альянсом регламентується і здійснюється відповідно до вимог Річних національних програм співробітництва Україна–НАТО, дворічних Робочих планів Військового комітету Україна-НАТО та його щорічних Імплементаційних програм, а також Індивідуальної програми партнерства між Україною і НАТО (з кінця 2011 року – “Меню партнерства”) у рамках Програми "Партнерство заради миру" та інших ініціатив Альянсу.

Стосовно оборонно-технічного співробітництва (ОТС)

Мета: використання можливостей НАТО в інтересах розвитку ОВТ ЗС України з урахуванням кращих світових стандартів.

Основними формами ОТС є:

 • участь представників України у
 • засіданні Конференції національних директорів з озброєння із залученням країн-партнерів НАТО;
 • роботі груп Конференції національних директорів з озброєння (КНДО);
 • дослідженнях Промислово-дорадчої групи (NIAG) та Організації НАТО з науки та технологій (STO);
 • спільне виконання проектів у рамках
 • найбільшого у світі Трастового фонду НАТО/ПзМ з утилізації звичайних боєприпасів, легкого озброєння та стрілецької зброї, протипіхотних мін типу ПФМ-1. У 2006-2011 роках виконано роботи І етапу проекту, в рамках якого було знищено 400 тис.од. ЛОСЗ, 15 тис. тон звичайних боєприпасів, 1 000 од. переносних зенітно-ракетних комплексів. У травні 2012 року в містах Шостка, Гречани та Кам’янець-Подільський розпочалася практична реалізація ІІ етапу цього проекту. Дев'ятий періодичний звіт з реалізації ІІ етапу проекту Трастового фонду НАТО/ПзМ з утилізації звичайних боєприпасів, легкого озброєння та стрілецької зброї, протипіхотних мін типу ПФМ-1 в Україні.
 • багатонаціональних проектів Концепції “Розумна оборона”.
 • партнерських груп Агенції НАТО з забезпечення (NSPA).

Перспективними напрямами ОТС є:

 • відновлення співробітництва у рамках Організації НАТО з питань науки та технологій (STO);
 • участь представників підприємств оборонно-промислового комплексу України у дослідженнях Промислово-дорадчої групи (NIAG), які відкриті для країн-партнерів;
 • участь ЗС України у заходах НАТО з питань протидії саморобним вибуховим пристроям (СВП) за напрямами: придушення каналів управління радіокерованими СВП та підготовка інструкторів і спеціалістів з протидії СВП (за пропозиціями Міноборони згадані напрями включено до Каталогу можливостей НАТО у сфері протидії СВП/C-IED Clearing House);
 • участь у роботі Групи з озброєнь повітряних сил (NAFAG).


З 2000 року НАТО надає підтримку Україні в реалізації Програми перепідготовки колишніх військових, які прагнуть підвищити свої шанси на працевлаштування у цивільній сфері. З цього часу в 65 різних місцях на території України перепідготовку пройшла 9 781 особа.

Учасниками курсів можуть стати військовослужбовці (крім строкової служби) Збройних Сил, інших складових сектору безпеки і оборони (які мають у своєму складі військові формування) які:

заплановані до звільнення з лав Збройних Сил, інших складових сектору безпеки і оборони (які мають у своєму складі військові формування) протягом року від дати початку курсу;

звільнились з лав Збройних Сил, інших складових сектору безпеки і оборони (які мають у своєму складі військові формування) протягом трьох попередніх років від дати початку курсу;

звільнились з лав Збройних Сил, інших складових сектору безпеки і оборони (які мають у своєму складі військові формування) протягом попередніх 10 років від дати початку курсу, у період з 2014 по 2017 роки стали учасниками АТО та на момент початку курсу заплановані до звільнення протягом року від дати початку курсу або вже звільнились з лав Збройних Сил/відомств з військовими формуваннями.

Усі вищезгадані категорії осіб повинні бути такими, які раніше не брали участь у Програмі НАТО – Україна з перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців, або у будь-якій іншій Програмі з перепідготовки та соціальної адаптації.

Військовослужбовці, які бажають пройти перепідготовку, мають право на один безкоштовний курс з мовної або економічної дисципліни.

Навчання з мови – це 400-годинні інтенсивні курси з англійської мови.

Навчання з економічних дисциплін здійснюється на 2-х та 3-х місячних курсах за наступними напрямами та спеціальностями (перелік курсів на 2018-2020 рр):

 • маркетинг;
 • маркетинговий менеджмент;
 • організація малого бізнесу;
 • основи підприємництва;
 • менеджмент;
 • менеджмент малого бізнесу;
 • менеджмент та ділове адміністрування;
 • облік і оподаткування;
 • бізнес-курс: Менеджер з продажу;
 • менеджмент безпеки;
 • менеджмент перевезень та логістика;
 • судноводій маломірних суден;
 • дизайн;
 • комп’ютерна інженерія;
 • телекомунікації та радіоелектроніка;
 • комунікаційні та інформаційні технології;
 • комп’ютерна графіка та Веб-дизайн;
 • інформаційний менеджмент;
 • інформаційні технології;
 • управління персоналом.
 •  Зазначені курси спрямовані на полегшення процесу переходу колишніх військовослужбовців з військової кар’єри на професійну цивільну, підвищення рівня конкурентних можливостей військовослужбовців при працевлаштуванні у цивільному секторі, отримання професійних знань, вмінь та навичок з обраної спеціальності та напрямку підготовки. Протягом 2018 року заплановано провести перепідготовку близько 800 осіб.

Контактними установами у сфері професійної соціальної адаптації в рамках НАТО є:

 • З боку Альянсу: Представництво НАТО в Україні;
 • З боку України: Міністерство соціальної політики України.

Партнери Програми перепідготовки колишніх військових, які прагнуть підвищити свої шанси на працевлаштування у цивільній сфері у 2018-2020 роках, перелік можливих напрямів перепідготовки та населених пунктів проведення курсів

 

Назва організації:  Громадська організація «Ліга офіцерів»

Перелік курсів:

Судноводій маломірних суден;

Інформаційний менеджмент;

Менеджмент перевезень та логістика.

 

Перелік населених пунктів, в яких потенційно можуть проводитись курси у 2018 році: Черкаси, Миколаїв, Херсон, Чернігів, Одеса, Маріуполь, Донецька обл., Бердянськ, Запорізька обл.

 

Назва організації: Громадська організація «Об’єднання військовослужбовців «Лідер»

Перелік курсів:

Маркетинг;

Організація малого бізнесу.

 

Перелік населених пунктів, в яких потенційно можуть проводитись курси у 2018 році: Запоріжжя, Мелітополь

 

Назва організації: Науковий парк Київського національного економічного університету

Перелік курсів:

Інформаційні технології;

Маркетинговий менеджмент;

Основи підприємництва.

 

Перелік населених пунктів, в яких потенційно можуть проводитись курси у 2018 році: Київ, Полтава, Конотоп, Сумська область, Шепетівка, Хмельницька обл.

 

Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю  «Гермес-Юг»

Перелік курсів:

Mенеджмент безпеки: охоронник 3-го розряду, начальник охорони;

Менеджмент безпеки: охоронник 1-го розряду, інкасатор; начальник охорони.

 

Перелік населених пунктів, в яких потенційно можуть проводитись курси у 2018 році: Миколаїв, та населені пункти Миколаївської обл., а саме: Очаків, Первомайськ, Нова-Одеса, Вознесенськ, Южноукраїнськ, с. Костянтинівка, с. Галицинівка, с. Улянівка, с. Старо-Богданівка, с. Мартинівка.

 

Назва організації:  Хмельницький центр перепідготовки та соціальної адаптації, Хмельницький національний університет

Перелік курсів:

Облік і оподаткування;

Менеджмент;

Дизайн;

Комп’ютерна інженерія;

Телекомунікації та радіоелектроніка

 

Перелік населених пунктів, в яких потенційно можуть проводитись курси у 2018 році: Хмельницький, Старокостянтинів, Хмельницька обл., Шепетівка, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., Житомир, cмт. Озерне, Житомирська обл., cмт. Гуйва, Житомирська обл., Новоград-Волинський, Житомирська обл., Тернопіль, Чернівці, Гайсин, Вінницька обл.,Володимир-Волинський

 

Назва організації: Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Перелік курсів:

Комунікаційні та інформаційні технології;

Менеджмент та ділове адміністрування

 

Перелік населених пунктів, в яких потенційно можуть проводитись курси у 2018 році: Харків, Полтава

 

Назва організації: НЗ «Британська Рада (Україна)»

Перелік курсів:

Курс англійської мови

 

Перелік населених пунктів, в яких потенційно можуть проводитись курси у 2018 році: Київ,  Харків

 

Назва організації: «Українсько-Баварський Менеджмент Трейнінг-центр»

Перелік курсів:

Бізнес-курс: Менеджер з продажу;

Курс англійської мови.

 

Перелік населених пунктів, в яких потенційно можуть проводитись курси у 2018 році: Одеса

 

Назва організації: ГО «Західний регіональний центр сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців», Львівський інститут МАУП

Перелік курсів:

Менеджмент безпеки бізнесу;

Комп’ютерна графіка та Веб-дизайн;

Управління персоналом;

Менеджмент малого бізнесу.

 

Перелік населених пунктів, в яких потенційно можуть проводитись курси у 2018 році: Львів, Рівне, Чернівці, Володимир-Волинський, Дрогобич, Луцьк, Івано-Франківськ, Самбір, Стрий, Мукачево, Броди, Золочів, Червоноград, Львівська обл.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux