• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
Політика НАТО з імплементації Резолюції РБ ООН «Жінки, мир і безпека»
Опубліковано 23 грудня 2019 року о 17:05

Ключовим елементом Політики НАТО з питань жінок, миру і безпеки є необхідність визнання жінок не тільки як жертв конфліктних ситуацій, але і як акторів мирного процесу, що беруть участь у попередженні, регулюванні та вирішенні конфліктів. Альянс також виходить з розуміння того, що насильство і дискримінація щодо жінок є серйозними перешкодами для побудови успішного та мирного суспільства.

У цьому контексті НАТО у співпраці з країнами-партнерами (членами Ради євроатлантичного партнерства/РЄАП) докладають зусиль для забезпечення імплементації Резолюції Ради Безпеки ООН №1325(2000) «Жінки, мир і безпека» та інших резолюцій РБ ООН з цієї проблематики (№№1820(2008), 1888(2009), 1889(2009), 1960(2010), 2106(2013) і 2122(2013)).

Політика НАТО щодо імплементації Резолюції РБ ООН №1325 заснована на положеннях безпосередньо самої резолюції, а також Стратегічної концепції НАТО, прийнятій на Лісабонському саміті у 2010 році.

Ключовими положеннями Політики НАТО з питань імплементації Резолюції РБ ООН №1325 і Стратегічної концепції є: участь жінок у запобіганні конфліктам, їх врегулюванні та стабілізації; участь жінок у процесі розбудови миру; захист прав жінок і дівчат; запобігання сексуальному насильству та насильству за гендерною ознакою, пов'язаних з конфліктом. Реалізація Політики спирається як на внутрішні, так і на зовнішні ресурси НАТО та її партнерів.

Ґрунтуючись на фундаментальних та довгострокових цілях НАТО щодо захисту свободи і безпеки всіх своїх членів політичними та військовими засобами, Політика НАТО з питань жінок, миру і безпеки спрямована на забезпечення врахування гендерного аспекту в політичних рішеннях, щоденній діяльності та зусиллях щодо запобігання та врегулювання конфліктів. У цьому контексті належна увага приділяється соціальній ролі чоловіків і жінок, а також тому, яким чином ця роль може впливати на виникнення відповідно різних ризиків та безпекових потреб, а отже визначати відповідно різні можливості здійснення внеску у попередження та врегулювання конфлікту.

Відповідно до головних завдань НАТО, визначених у новій Стратегічній концепції, реалізація Політики Альянсу з питань жінок, миру і безпеки сконцентрована на таких напрямах як кооперативна безпека, антикризове управління, місії та операціях під проводом НАТО, а також національні внески. Окрім зазначеного, у Політиці враховані такі важливі наскрізні питання як управління людськими ресурсами, освіта, підготовка та навчання, громадська дипломатія.

Перший офіційний документ, який врегульовував Політику НАТО з імплементації Резолюції РБ ООН №1325 та інших відповідних резолюцій, був схвалений у 2007 році.

1 квітня 2014 року, спираючись на досвід, набутий у забезпеченні виконання відповідних резолюції РБ ООН, держави-члени та партнери НАТО у форматі Ради Євроатлантичного партнерства схвалили оновлену
Політику НАТО/РЄАП з імплементації Резолюції РБ ООН №1325 «Жінки, мир і безпека» та інших відповідних резолюцій.

Підкреслюючи важливість гендерної політики, на той час Генсекретар НАТО А.Ф.Рассмусен зазначив, що ухвалення оновленої Політики з імплементації резолюції РБ ООН №1325 є свідченням прогресу, якого Альянс досяг, щоб забезпечити жінкам можливість зайняти своє законне місце в питаннях миру і безпеки.

Метою нового документа є активізація реалізації гендерних заходів в цивільних і військових структурах НАТО, а також в операціях та місіях під проводом Альянсу. Ця Політика дає НАТО та її партнерам необхідні інструменти для подальшого підвищення інтеграції гендерного фактора, особливо у сфері антикризового регулювання, кооперативної безпеки та операціях під проводом Альянсу.

Такий підхід відкриває шлях для більш широкої практичної співпраці з мережею партнерств НАТО. Вперше, активну участь у розробці Політики взяли Афганістан, Австралія, Японія, Йорданія та Об'єднані Арабські Емірати. До цих зусиль приєдналася також Нова Зеландія.

В оновленій Політиці НАТО/РЄАП висвітлюється важливість участі жінок у запобіганні конфліктів, їх управлінні та регулюванні, а також в постконфліктних зусиллях і співробітництві. У документі знайшли відображення питання захисту жінок під час конфліктів, а також запобігання, розпізнавання і реагування на сексуальне та гендерне насильство в умовах конфлікту. Крім того, у документі враховано прийняття в 2013 році резолюції РБ ООН №2106 про сексуальне насильство в умовах конфлікту. Іншими пріоритетними напрямами визначені підготовка радників з гендерних питань і створення потенціалу для подальшої інтеграції гендерної проблематики в оперативному плануванні НАТО, оцінці і механізмах звітності.

Огляд результатів імплементації Політики проводиться кожні 2 роки, а звіт про її реалізацію оприлюднюється Генеральним секретарем НАТО щороку.

Останній Огляд виконання резолюції РБ ООН №1325 під час місій та операцій під проводом НАТО опубліковано у жовтні 2013 року.

На Уельському саміті НАТО (04-05.09.2014р.) главами держав та урядів держав-членів Альянсу відзначено суттєвий прогрес в імплементації союзниками та партнерами резолюції РБ ООН №1325 та інших відповідних резолюцій, підтверджено відданість Альянсу і надалі приділяти значну увагу проблематиці забезпечення повної та активної участі жінок у попередженні, управлінні та вирішенні конфліктів, а також у пост-конфліктному врегулюванні і співробітництві. Було також наголошено, що зусилля, які вживає Альянс з метою інтеграції гендерних аспектів у свою діяльність, сприятиме більш сучасній, гнучкій та боєздатній НАТО. Відповідно до рішення Саміту, наступний звіт щодо імплементації Альянсом резолюції РБ ООН №1325 та інших відповідних резолюцій був представлений на черговому саміті НАТО у Варшаві у липні 2016 року (п. 90 «Декларації Уельського саміту НАТО»). 15 грудня 2015р. Спеціальний представник Генсекретаря НАТО з питань жінок, миру і безпеки М.Шуурман у рамках засідання Ради євроатлантичного партнерства на рівні постійних представників у розширеному форматі поінформувала учасників про те, що наразі триває підготовка Звіту про результати, досягнуті Альянсом у сфері імплементації Резолюції РБ ООН 1325. Окрім цього, за її словами, НАТО планує оновити власний План дій з імплементації Резолюції РБ ООН 1325, а саме передбачається включити положення про гендерну рівність до всіх напрямів роботи Альянсу з метою посилення ролі жінок під час підготовки та прийняття рішень, що стосуються проведення операцій і навчань НАТО, а також у сфері розбудови оборонних інституцій та інших програм розвитку спроможностей. Окрім згаданого, Спецпредставник Генсекретаря НАТО запропонувала провести в рамках Варшавського саміту НАТО окремий захід високого рівня з питань жінок, миру і безпеки, куди запросити також ключових високопосадовців інших міжнародних організацій (ООН, ЄС, ОБСЄ тощо).

На Лісабонському саміті НАТО у 2010 році союзниками був схвалений перший План дій щодо імплементації Резолюції РБ ООН №1325 та інших відповідних резолюцій під час проведення миротворчих операцій і місій Альянсу.

25 червня 2014 року на засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ затверджено новий План дій щодо імплементації Політики НАТО/РЄАП з питань жінок, миру і безпеки.

Активну участь у розробці Плану дій, окрім країн-членів РЄАП, взяли Афганістан, Австралія, Японія, Йорданія та Об'єднані Арабські Емірати, а також Нова Зеландія. Вперше, представники громадянського суспільства також мали можливість внести свій внесок у розробку Плану дій (02.06.2014 р. в Брюсселі були проведені відповідні консультації, участь в яких взяли представники громадянського суспільства з 27 країн, а також організацій «Жінки в міжнародній безпеці» (Wiis) та «Європейська мережа неурядових організацій в Афганістані» (ENNA).

Основні напрями діяльності в рамках нового Плану дій включають подальшу інтеграцію гендерних аспектів у галузях контролю над озброєннями, розбудови оборонних інституцій, долі дітей у збройних конфліктах, боротьби з тероризмом і торгівлею людьми.

За структурою, План дій містить 14 цілей та низку заходів, спрямованих на їх досягнення, при цьому відповідальність за реалізацію цих заходів розподілена між Міжнародним секретаріатом НАТО, військовими органами НАТО та відповідними національними органами влади. План дій розрахований на дворічний період і, отже, був переглянутий у червні
2016 року.

Заходи, передбачені Планом дій, будуть доповнені розробкою військових керівних принципів і відповідних механізмів звітності для запобігання та зменшення наслідків сексуального та гендерного насильства в умовах конфлікту.

Стратегічний звіт до уваги глав держав та урядів щодо прогресу, досягнутого в реалізації Політики НАТО/РЄАП з питань жінок, миру та безпеки та відповідного Плану дій за період від Уельсу до Варшави вважається НАТО важливим документом у сфері імплементації Резолюції РБ ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», який відзначає здобутки Альянсу за період з червня 2014 року до червня 2016 року, а також пріоритетні напрямки для подальшої роботи.

У Звіті, зокрема, зазначено, що саміт НАТО в Уельсі відзначив провідну роль питання жінок, миру та безпеки у політиці Альянсу. З того часу гендерна проблематика стала невід’ємною частиною трьох ключових завдань частиною трьох ключових завдань Альянсу: колективної оборони, управління кризами та спільної безпеки. Такий підхід сприяє ствердженню НАТО як сучасної, обороноздатної та готової надати адекватну відповідь на виклики і загрози організації.

Альянс досягнув значного прогресу у забезпеченні інтеграції гендерної проблематики до освітніх заходів, тренувань та навчань, а також до процесів планування та виконання місій, операцій, політики та настанов. Була створена розгалужена мережа гендерних радників та координаційних центрів з гендерних питань по всій військовій командній структурі Альянсу для забезпечення належної імплементації цих питань. Більш того, НАТО відводить гендерній перспективі центральну роль у національному оборонному плануванні та звітуванні союзників, а також вбачає її ключовим елементом Ініціативи з розбудови оборонного потенціалу країн-партнерів.

Водночас, на думку НАТО, необхідно поглибити роботу щодо повного виконання Резолюції РБ ООН 1325, подолання бар’єрів для подальшої активізації залучення жінок до роботи у структурах Альянсу, зокрема шляхом обміну кращими практиками та досвідом між державами-членами та партнерами Альянсу щодо підвищення рівня участі жінок у процесах підготовки, прийняття та виконання рішень, інтеграції гендерних перспектив до ініціатив з розбудови оборонних інституцій, а також залучення жінок до оборонного планування на національному рівні.

Оновлений План дій НАТО/РЄАП щодо імплементації політики НАТО/РЄАП з питань жінок, миру та безпеки передбачає заходи, спрямовані на обмін кращими практиками та досвідом між державами-членами та партнерами Альянсу щодо підвищення рівня участі жінок у процесах підготовки, прийняття та виконання рішень, фінансування гендерного дослідження щодо визначення чинників радикалізації та агресивного екстремізму, а також винайдення цільових та обґрунтованих відповідей на існуючі виклики, включно з залученням жінок до захисту населення, активним співробітництвом з громадськістю, подальшою інтеграцією гендерних перспектив до ініціатив з розбудови оборонних інституцій, а також до оборонного планування на національному рівні.

Особлива увага в ході імплементації Політики НАТО/РЄАП з питань жінок, миру і безпеки приділяється інтеграції пріоритетів у цій сфері в існуючі програми і механізми партнерства.

З цією метою країнам-партнерам рекомендується розробити національні плани з імплементації Резолюції РБ ООН №1325 та інших відповідних резолюцій.

Країнам-партнерам також рекомендовано брати участь у навчальних заходах та тренінгах, розроблених Стратегічним командуванням НАТО з трансформації, яке забезпечило включення гендерної проблематики до навчальних планів навчальних центрів НАТО та центрів передового досвіду, а також програм з підготовки до розгортання формувань.

НАТО не має впливу на відповідну національну політику чи заходи, вжиті на національному рівні, водночас, вимогою Альянсу є наявність у персоналу, який направляється до операцій і місій під проводом НАТО або для роботи у структурах НАТО, належної підготовки з гендерної проблематики, у т.ч. що стосується відповідності стандартам поведінки.

У цьому контексті Альянсом позитивно відзначається, що декілька країн вже розпочали проводити навчання з гендерної проблематики для профільних експертів, а також, у рамках підготовки до розгортання національного контингенту, здійснюють заходи для підвищення обізнаності щодо резолюції РБ ООН №1325 та інших відповідних резолюцій.

Сприяння та підтримка в імплементації Політики НАТО/РЄАП з питань жінок, миру та безпеки здійснюється в рамках Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки». Наразі успішно виконуються три проекти на підтримку імплементації Резолюції РБ ООН №1325, а саме:

 1. Оціночна картка НАТО: Гендерне просування: Індикатори для імплементації Резолюції РБ ООН №1325;
 2. Дослідження річних національних звітів з гендерних питань: політика, рекрутування, стабілізація та операції – новий підхід до реалізації Резолюції РБ ООН №1325;
 3. Обмін позитивним досвідом з питань поводження зі скаргами щодо гендерної дискримінації у збройних силах.

Обговорення гендерної проблематики регулярно виноситься на порядок денний експертних консультацій між НАТО і ООН, ОБСЄ, ЄС, а також Африканським союзом.

Імплементація положень резолюції РБ ООН №1325 та інших відповідних резолюцій здійснюється також у сфері кризового врегулювання та під час проведення операцій і місій під проводом НАТО.

Радники з гендерних питань були призначені до складу обох стратегічних командувань НАТО – з трансформації та з операцій, а також до штабів в Афганістані та Косово. До їх повноважень входить надання порад щодо найбільш оптимальних шляхів проведення операцій з тим, щоб зменшити їх негативні наслідки для жінок та дівчат. Цей крок, поряд із збільшенням кількості жінок серед особового складу, сприяв більш ефективному виконанню резолюції РБ ООН на театрах військових дій. Зокрема в Афганістані, жінки-військовослужбовці можуть встановити кращий контакт з місцевим жіночим населенням, яке повністю закрите від контактів з чоловіками-військовослужбовцями. Радники з гендерних питань також сприяють підвищенню обізнаності громадськості, контролюють включення гендерної проблематики в документи оперативного планування на всіх рівнях, а також в документи з питань партнерства НАТО з Афганістаном.

Вперше за всю історію гендерна проблематика була включена у якості однієї з цілей до щорічних командно-штабних віртуальних навчань НАТО з управління кризовими ситуаціями «СМХ-2015» (04-10.03.2015 р., штаб-квартира НАТО, м. Брюссель), в ході яких біли відпрацьовані процедури антикризового управління на стратегічному політичному рівні із залученням військового і цивільного персоналу.

З метою ефективної імплементації Резолюції РБ ООН №1325(2000) та інших відповідних резолюцій НАТО використовує такі механізми:

 • Спеціальний представник Генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру і безпеки. Інститут Спецпредставника було запроваджено у
  2012 році з метою ефективнішого виконання резолюції РБ ООН №1325. Мандат та повноваження Спецпредставника полягають у реалізації Політики НАТО/РЄАП щодо жінок, миру і безпеки та відповідного Плану дій, посилення координації та зміцненні співпраці з ООН та іншими міжнародними організаціями, такими як ОБСЄ, ЄС та Африканський Союз.


З 1 жовтня 2014 року Спецпредставником Генсекретаря НАТО з питань жінок, миру і безпеки є пані Марієт Шуурман (Mrs. Marriët Schuurman).

 • Робоча група у складі цивільного і військового персоналу штаб-квартири НАТО.
 • Офіс НАТО з гендерних питань і Консультативний експертний комітет НАТО з гендерних питань, які є складовими елементами військової командної структури Альянсу, і яким доручено сприяти впровадженню гендерного підходу як невід’ємного компоненту процесу розробки, реалізації, моніторингу та оцінки політики Альянсу, його програм і військових операцій.
 • Робоча група, яка під керівництвом Стратегічного командування НАТО з операцій здійснює оцінку наявних засобів, у т.ч. фінансових, для подальшої імплементації Резолюції РБ ООН № 1325 і інших відповідних резолюцій при плануванні та проведенні операцій.
 • Радники з гендерних питань у складі органів різного рівня військової командної структури НАТО, в тому числі на рівні штабів місій.
 • Профільні комітети, які розробляють і розглядають як конкретні питання імплементації Політики НАТО/РЄАП з питань жінок, миру і безпеки, так і Політику в цілому.


У рамках глобальних зусиль з підтримання гендерної рівності та розширення прав та можливостей жінок 19 березня 2015 року Генсекретар НАТО Й.Столтенберг приєднався до інших світових лідерів, підписавшись під Ініціативою «Вплив 10х10х10» (Impact 10x10x10), яка є частиною більш широкої кампанії «ВінЗаНеї» (HeForShe).

Довідково: Ініціатива «Вплив 10х10х10» спрямована на залучення окремих груп з 10 керівників держав, 10 керівників організацій і 10 президентів університетів до визначення на глобальному рівні підходів щодо реагування на гендерну нерівність та перевірку ефективності таких втручань.

Започаткована жінками ООН кампанія «ВінЗаНеї» є глобальним заходом із залучення чоловіків та хлопців до подолання соціальних та культурних бар’єрів, що затримують розкриття потенціалу жінок та дівчат. Амбітна мета кампанії полягає у забезпеченні дотримання мільярдом чоловіків зобов’язання підтримувати гендерну рівність та наділення жінок владою на всіх рівнях, поступово стимулюючи соціальні зміни.

Крім того, 24 лютого 2016 р. Кабінетом Міністрів України був затверджений Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux